جستجوی پزشکان

فهرست پزشکان

اسامی پزشکان و کارشناسان درمانگاه سلامت
روی نام پزشکان کلیک کنید
معالجین
خانم دکتر خزاعی
پزشک فوق تخصص
آقای محمد رنجبر
مدیریت آزمایشگاه, کارشناس
دکتر زینب جاوید
پزشک عمومی
دکتر محمد یزدی
ریاست درمانگاه, پزشک متخصص
دکتر مسلم صفری
پزشک متخصص
دکتر فاطمه نجفی
پزشک متخصص