جستجوی پزشکان

فهرست پزشکان

اسامی پزشکان و کارشناسان درمانگاه سلامت
روی نام پزشکان کلیک کنید
معالجین
دکتر بادصبا
متخصص اورولوژی
دکتر آرمند
پزشک متخصص
خانم دکتر خزاعی
پزشک فوق تخصص
دکتر مرتضی لایق
پزشک متخصص
آقای محمد رنجبر
مدیریت آزمایشگاه, کارشناس
دکتر محمد یزدی
ریاست درمانگاه, پزشک متخصص
دکتر مسلم صفری
پزشک متخصص
دکتر فاطمه نجفی
پزشک متخصص