جستجوی پزشکان

طرح غربالگری دیابت

با عنایت به الطاف الهی در ایام هفته جهانی دیابت هر سال طرح غربالگری رایگان دیابت (پایش قند خون) در محل درمانگاه سلامت به مدت یک هفته انجام می شود.