طرح غربالگری دیابت

با عنایت به الطاف الهی در ایام هفته جهانی دیابت (۲۲ تا ۲۷ آبانماه ۱۳۹۵) طرح غربالگری دیابت (پایش قند خون) در محل درمانگاه سلامت به صورت رایگان انجام می شود.