همکاران بخش اداری

[cws-row cols=1 id=”cols1″][col span=12][cws-widget type=text title=””]

رئیس درمانگاه : جناب آقای دکتر محمد یزدی

مدیر داخلی : جناب آقای مصطفی تحققی

مدیر اجرایی – منابع انسانی : جناب آقای محمد علی یزدی

مدیر مالی  : سرکار خانم فاطمه شاکری

مدیر اسناد پزشکی : سرکار خانم ام البنین دهقان

مدیر  IT : سرکار خانم محدثه صنعتی

 

 

 

 

 

[/cws-widget][/col][/cws-row]