هدف از راه اندازی

ارائه خدمات بهداشتی – درمانی و آموزش با کیفیت مطلوب به همشهریان و مجاورین درمانگاه
– اشتغال زایی فارغ التحصیلان پزشکی و پیراپزشکی
– استفاده از تجربیات علمی و تجربی در ارائه خدمات بهداشتی – درمانی و آموزشی به مردم عزیز