بایگانی‌ها: Staff Members

رضوان جوانبخت
کارشناس مامایی
خانم دکتر خزاعی
پزشک فوق تخصص
آقای محمد رنجبر
مدیریت آزمایشگاه
دکتر محمد یزدی
پزشک متخصص داخلی و عفونی, ریاست درمانگاه
خانم وکیلیان
کارشناس پرستاری
خانم خان پور
کارشناس پرستاری
خانم سوختانلو
کارشناس پرستاری
خانم پور رضا
کارشناس پرستاری
آقای محمد عالم
کارشناس بینایی سنجی
خانم آزاده زمانی
کارشناس مامایی
دکتر مسلم صفری
پزشک متخصص ارتوپدی
دکتر نصرت الله نوری
پزشک متخصص جراحی عمومی
دکتر فاطمه نجفی
پزشک متخصص چشم
خانم دکتر حمید منش
پزشک متخصص زنان