فهرست پزشکان

[cws-row cols=1 id=”cols1″][col span=12][cws-widget type=text title=””]

[cws_cta icon=’user-md’ title=’اسامی پزشکان و کارشناسان درمانگاه سلامت’ button_text=’اطلاعات بیشتر’ link=’#’]روی نام پزشکان کلیک کنید[/cws_cta]

[/cws-widget][/col][/cws-row][cws-row cols=1 id=”cols1″][col span=12][cws-widget type=text title=””]

[ourteam title=’پزشکان معالج’ mode=’all’ /]

[/cws-widget][/col][/cws-row]