معرفی باشگاه سلامت

یا لطیف

باشگاه سلامت طرحی است که حاصل هم اندیشی کارشناسان حوزه «بهداشت و درمان» و روانشناسان می باشدکه هدف آن

ارائه خدمات جامع به مردم برای حفظ و ارتقای سلامت جسمی و روانی آنان می باشد.این نهاد پویا از سه بخش اصلی آموزش،

همکاری های مردمی و پژوهش  تشکیل شده است.

     بخش آموزش از چهار کمیته اصلی تشکیل شده است. کمیته های مهارت های زندگی، تغذیه سالم، ورزش و پیشگیری از

اعتیاد، چهار محور عمده فعالیت باشگاه هستند. به منظور انسجام و همفکری اعضای باشگاه در زمینه های مشترک اجتماعی

یا درمانی گروه هایی ویژه ای پیش بینی شده است.گروه هایی مانند زوجین جوان، سالمندان، بانوان، بیماران دیابتی و بیماران

هپاتیتی فعال هستند. فعالیت هایی که در هر گروه می تواند انجام شود عبارتند از:

۱) آموزشهایی نظیر تغذیه و بهداشت ، کمک های اولیه ، مشاوره گروهی، مهارت های زندگی

۲) فعالیت های فوق برنامه نشاط بخش مانند پرورش گل و گیاه، مثنوی خوانی، تفسیر قرآن، جشنوارۀ غذا

۳) برپایی همایش ها و اردوها

     بخش همکاری های مردمی در قالب شرکت در کلاس ها و دوره های آموزشی، مشارکت در برنامه ریزی های ویژه هر

گروه و ارائه طرح های مناسب برای پیشبرد اهداف گروه ها و نیزهم اندیشی و اجرا در زمینه های آموزشی و پژوهشی است.

     بخش پژوهش باشگاه مقالات و تحقیق های علمی با موضوع سلامت جسم و روح و با همکاری استادان دانشگاه تولید

می شود و نیز همایش های علمی مرتبط با موضوع سلامت اجرا می گردد.

اهداف باشگاه سلامت

۱- ارائه خدمات بهداشتی و درمانی و آموزشی در راستای ارتقای شاخص های سلامت

۲- تهیه شناسنامه سلامت برای اعضای باشگاه

۳- کاهش آسیب های جسمی و روحی و پیشگیری از بروز بیماری های وخیم و عوارض آن

۴- کاهش هزینه های حفظ  سلامت

۵-  بهبود کیفیت و ارائه شیوه مناسب زندگی

۶- مشارکت مردم در حفظ و ارتقای الگوی سلامت در زندگی

۷- رعایت عدالت در سلامت و کاهش شکاف طبقاتی درجهت  پیشگیری از تبعات نامطلوب آن

۸-  انجام تحقیقات و طرح های پژوهشی در راستای اهداف باشگاه

عضویت در باشگاه سلامت

همشهریان مشهدی می توانند با مراجعه حضوری یا ارتباط از طریق سایت درمانگاه، فرم عضویت را تکمیل نموده، بر اساس

علائق یا نیازهای خود در یکی از گروه های  باشگاه ثبت نام نمایند.

     برای تأمین سلامت جسم اعضا، طرحی با نام پایش سلامت در باشگاه اجرا می شود که در یک بازه زمانی دو روزه معاینات

پزشکی، دندانپزشکی، بینایی سنجی، شنوایی سنجی و آزمایش های ضروری برای کنترل سلامتی بدن اجرا می شود و در

پایان با تشکیل پرونده پزشکی و تشخیص بیماری های احتمالی، راه کار مناسب جهت پیشگیری از عود و شدت بیماری توسط

پزشک متخصص ارائه می گردد.

 اعضاء باشگاه ازخدمات عمومی و تخفیفات ویژه بهره مند می شوند. علاوه بر آن با شرکت در یک گروه خاص می توانند از خدمات اختصاصی باشگاه نیز بهره ببرند.