برچسب: آزمایشگاه

2016/05/18

این گواهینامه جهت تایید آزمایشگاه درمانگاه سلامت در شهر مشهد به شماره اشتراک EQAP-16949 می باشد که توسط انجمن علمی دکترای علوم آزمایشگاهی تشخیص طبی – ایران جهت شرکت آن آزمایشگاه در برنامه ارزیابی کیفیت خارجی EQAP در سالهای ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۴ و طی ۱۴ دوره، صادر گردیده است.

جهت مشاهده تصویر گواهی اینجا کلیک کنید.

گواهی کنترل کیفیت آزمایشگاه درمانگاه سلامت Salamat Poly Clinic Laboratory Quality Control Certificate