کلینیک زنان و زایمان مامایی سلامت

2022/04/14

کنترل و مراقبت های پیش از بارداری

حین بارداری – بعد از زایمان

درمان عفونت های زنان و انجام پاپ اسمیر

کارگزاری IUD و تنظیم خانواده

مشاوره قبل از ازدواج و گواهی سلامت

معاینات پستان – کلاس های آموزشی و آمادگی برای زایمان