متخصص قلب و فوق تخصص بالون و آنژیوپلاستی

2020/11/11

مراجعه کنندگان گرامی

متخصص قلب و فوق تخصص بالون و آنژیوپلاستی جناب آقای دکتر محمد عباس زاده در درمانگاه شبانه روزی سلامت ساعت ۹ صبح دوشنبه ها حضور دارند.

Posted in اخبار by مدیر