جستجو پزشکان

جلسه کاربردی با مسئولین درمانگاه سلامت

نوامبر 6, 2020

جلسه کاربردی با مدیران و مسئولین بخش ها در تاریخ ۱۳۹۹/۷/۲۳ با هدف بهبود وضعیت کمی و کیفی ارائه خدمات درمانی به مراجعین برگزار گردید .

Posted in اخبار by مدیر