جستجو پزشکان

طرح ویزیت رایگان سلامت ( بازدید از روستای جغری)

نوامبر 11, 2020

حضور تیم پزشکان و پرستاران

به عنوان طرح ویزیت رایگان سلامت در حومه ی شهر مشهد

( روستای جغری ) روز جمعه مورخه ۱۳۹۹/۷/۱۱ انجام شد.

Posted in اخبار by مدیر