جستجوی پزشکان

افتتاح رادیولوژی و سونوگرافی

پنج شنبه ۰۱ بهمن ۱۳۹۴
افتتاح سونوگرافی و رادیولوژی سلامت

همه روزه

بجز ایام تعطیل

صبح ها

ساعت ۱۱ الی ۱۳