جستجو پزشکان

احیا سلامت

جهت خدمات ويزيت پزشكي عمومی یا تخصصی  ، پزشك طرف قرارداد با حضور بر بالين بيمار در منزل با روپوش سفيد پزشكي و اتيكت و كارت شناسايي و تكميل فرم مشخصات بيمار به همراه اقدامات تشخيصي و درمانـي اقدام لازم به عمل می اید.كليه تجهيزات مورد لزوم جهت معاينه بيمار برحسب نوع بيماري، در بالين بيمار مهيا خواهد شد.جهت ارائه خدمات پرستاري ، پيراپزشكي زیر نظر پزشک معالج اقدام درمانی و یا پرستاری انجام خواهد شد.

ارائه خدمات مركز مي تواند شامل موارد ذيل باشد :

ويزيت در منزل

ارائه خدمات فيزيوتراپي ، كار درماني و توان بخشي در منزل با دستور پزشك

نگهداري بيماران ناتوان و نيازمند

تزريقات و پانسمان در منزل به دستور پزشك

انجام نمونه گيري خون و ادرار با دستور پزشك جهت انواع آزمايشات

انجام اقدامات تشخيصي اوليه مثل ( راديوگرافي پرتابل ، گرفتن نوار قلب و … ) با دستور پزشك

انجام اقدامات اوليه درماني مثل ( احياء قلب و ريه ، انواع سونداژ ، شستشوي معده و آتل گيري ) زير نظر و دستور پزشك

تهيه داروي تجويز شده توسط پزشك و ارائه به بيمار

ويزيت اوليه بيمار در منزل و در صورت نياز به ارائه خدمات در مراكز درماني مجهز ، انتقال بيمار به درمانگاه و يا بيمارستان طرف قرارداد با مركز
ارائه خدمات آموزشي در خصوص ( تشخيص به موقع علائم بيماري ، چگونگي مصرف دارو، خود مراقبتي در منزل، بهداشت ، جسمي ، رواني ، اجتماعي ، بهداشت ازدواج ، مراقبت هاي دوران بارداري و پس اززايمان، تنظيم خانواده ( گذاشتن IUD در منزل مجاز نمي باشد ) ‘ نحوه مراقبت نوزاد شيرخوار ‘ نحوه برخورد با بيماري هاي واگير و غير واگير ، بررسي وضعيت سلامت افراد خانواده ، اندازه گيري فشار خون و علائم حياتی ، رعايت اصول نگهداري بيمار در منزل

ارائه كليه خدمات پرستاري در منزل

انجام واكسيناسيون در منزل

ارائه مشاوره تغذيه و رژيم درماني در منزل.